"เครื่องหอมมีบุญกระวาน "


เครื่องหอมมีบุญ ผลิตจากลูกกระวานที่คัดสรรอย่างดีจากป่าเทือกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปลอดสารพิษ มาผสมผสานกับสมุนไพรสูตรลับรวม ๘ ชนิด จึงทำให้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ คัดจมูก เคล็ดขัดยอก แมลงสัตว์กัดต่อย

 

ราคา : ยาหม่องกระวานและเครื่องหอมเร่ว ขนาดเล็ก ๓๕ บาท ขนาดใหญ่ ๖๐ บาท น้ำมันเหลืองกระวาน ๖๐ บาท

 
 

เครื่องหอมมีบุญกระวาน

-

 -

 ๐๘๕ – ๑๘๒๓๐๑๔

 คุณกนกวรรณ ธนพัฒนากุล

 บ้านเลขที่ ๔๙/๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/แขวง ท่าช้าง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด จันทบุรี ๒๒๐๐๐

 
Hits: 84