"น้ำมันนวดสมุนไพรโอฬารนวดไทย"


น้ำมันนวดสมุนไพรโอฬารนวดไทย มรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากอาจารย์ที่เป็นหมอพื้นบ้านในพื้นถิ่นอิสานของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสรรพคุณบำบัดอาการเคล็ดขัดยอก แผลพุพอง คลายกล้ามเนื้อ ใช้เป็นน้ำมันนวดก่อนการประคบด้วย ลูกประคบสมุนไพร

 

ราคา : ขวดละ ๔๐๐ บาท / เซต ๓ ขวด ราคา ๑,๐๐๐ บาท

 
 

น้ำมันนวดสมุนไพรโอฬารนวดไทย

-

 olan.ch

 ๐๘๑ ๒๖๖๐๙๕๒

 นายโอฬาร ชูเกียรติสกุล

 โอฬารนวดไทยสาขาวัดป่าเขาน้อย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐