"น้ำอบไทย "


น้ำอบไทยเกาะศาลเจ้าชุมชนวัดจำปา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปรุง การร่ำ ตามกรรมวิธีโบราณ จากเครื่องหอมนานาชนิด เริ่มจากการเอาชะลูดไปต้ม ผสมกับดอกไม้หอมนานาชนิด ได้แก่ มะลิ กุหลาบ ชมนาด กระดังงา ใบเตย ผ่านกระบวนการร่ำกำยาน จนได้กลิ่นหอมของน้ำอบไทยที่เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน

 

ราคา :๔๐ บาท

 

   

 

  

 

 www.facebook.com/ท่องเที่ยววิถีเกาะศาลเจ้า

 dui450

 ๐๘๗-๐๓๖-๖๓๒๒ 

 คุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์

 ๐๘๗-๐๓๖-๖๓๒๒