"น้ำอบไทย "


น้ำอบไทยเกาะศาลเจ้าชุมชนวัดจำปา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปรุง การร่ำ ตามกรรมวิธีโบราณ จากเครื่องหอมนานาชนิด เริ่มจากการเอาชะลูดไปต้ม ผสมกับดอกไม้หอมนานาชนิด ได้แก่ มะลิ กุหลาบ ชมนาด กระดังงา ใบเตย ผ่านกระบวนการร่ำกำยาน จนได้กลิ่นหอมของน้ำอบไทยที่เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน

 

ราคา :๔๐ บาท

 

   

 

  

ท่องเที่ยววิถีเกาะศาลเจ้า

 dui450

 ๐๘๗-๐๓๖-๖๓๒๒

 คุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์

 บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๕ ถนน พุทธมณฑล สาย ๑ ตำบล/แขวง บางระมาด อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กทม รหัสไปรณีย์ ๑๐๑๗๐