"ลูกประคบสมุนไพรจารุพร"


ลูกประคบสมุนไพรจารุพร ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารเคมี เช่น ใบเตย,ใบมะขาม มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย บวม อักเสบของกล้ามเนื้อ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

 

ราคา :ลูกเล็ก ๒๐๐ กรัม ราคา ๒๕/ลูก

ลูกใหญ่ ๕๐๐ กร้ม ราคา ๖๐/ ลูก

 

   

 

  

โสภณ พันธุ บ้านสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยสายน้ำ

 sophol23

 ๐๘๐ ๐๗๓ ๗๓๙๗ 

 คุณโสภณ พันธุ

 บ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง บ้านแหลม. อำเภอ/เขต.บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรณีย์ ๗๒๑๕๐