"ธูปหอมสมุนไพรพรหมเศรษฐีหลากสีประจำวันเกิด "


ธูปสีมงคลประจำวันเกิด ๗ วัน ๗ สี ผลิตจากพืชสมุนไพร ได้แก่ จันทร์ขาว ตะไคร้หอม ใบเตย กากกาแฟ เปลือกส้ม สะเดา จำหน่ายพร้อมเทียนไข ๒ เล่ม และบทสวดไหว้พระประจำวันเกิดแต่ละวัน

 

ราคา :ราคาแหนบละ ๑๕ บาท ทุกสี

บรรจุกำละ ครึ่งกิโล ๖๐ บาท

บรรจุกำละ หนึ่งกิโล ๑๐๐ บาท

 

   

 

  

โสภณ พันธุ บ้านสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยสายน้ำ

 sophol23

 ๐๘๐ ๐๗๓ ๗๓๙๗ 

 คุณโสภณ พันธุ

 บ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง บ้านแหลม. อำเภอ/เขต.บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรณีย์ ๗๒๑๕๐