"กำยานสมุนไพรแม่วันเพ็ญ "


กำยานสมุนไพรแม่วันเพ็ญ มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ตะไคร้ เปลือกส้ม มะกรูด กากกาแฟ สะเดา ใบเตย มีคุณสมบัติดับกลิ่นรบกวน และไล่ยุง

 

ราคา :ขนาดบรรจุกระบุงหนัก ๑ ขีด ๖๐ บาท

ขนาดบรรจุถุงเชือกกระสอบ หนัก ๒ ขีด ๖๐ บาท

 

   

 

  

 

โสภณ พันธุ บ้านสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยสายน้ำ

 sophol23

 ๐๘๐ ๐๗๓ ๗๓๙๗ 

 คุณโสภณ พันธุ

 บ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง บ้านแหลม. อำเภอ/เขต.บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรณีย์ ๗๒๑๕๐