"ตุงค่าคิง : พิธีสะเดาะเคราะห์ สืบชะตาแบบล้านนา"


ตุงค่าคิง เป็นงานฝีมือเพื่อถวายในพิธีกรรมสืบชะตาเรียกขวัญ สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุให้ยืนยาว หรือเป็นของที่ระลึก โดยรูปแบบจะเป็นกระดาษที่ตัดแต่งเป็นรูปเทวดาฉลุลาย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปไม้ปางทรงเครื่องโบราณองค์สำคัญของชุมชน มีความหมายสอดรับกับอิติปิโส ๑๐๘ สามารถตกแต่งติดตา จมูก ปาก และแผ่นทองรูปนักษัตรประจำปีเกิดได้ ส่วนสูง ๑๕๐ ซม.

 

ราคา : - ค่าตุง ๒๗๐ บาท

เงินทำบุญ ตามกำลังศรัทธา

 
 

-

-

 -

 ๐๘๗ ๙๘๑ ๕๓๓๘

 อาจารย์ตามพวรรณ มหายศนันท์.

 บ้านเลขที่ ๒๑ วัดพระเกิด หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

 
Hits: 65