"เครื่องเงิน"


เครื่องเงินน่าน มีชื่อเสียงและคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย เพราะใช้เม็ดเงินที่มีคุณภาพ ออกแบบและผลิตอย่างประณีต สวยงาม โดยช่างที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะนายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ ลายดอกกระถิน ร่วมกับลายอื่นๆ เช่น ลายเทพพนม ลายพญานาค และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ขันเงิน พานเงิน ทัพพี กระบวยตักน้ำ และเครื่องประดับ

 

ราคา :ขันเงิน ราคาเริ่มต้นที่บาทละ ๗๐๐.-บาท

กระเป๋า ราคาเริ่มต้น ๒๑,๐๐๐ - ๒๗,๐๐๐.-บาท

ตระกร้า ๕๗,๐๐๐.-บาท

ของที่ระลึก ราคาเริ่มต้น ๒,๒๐๐.-บาท

 
 

ร้านบุญช่วยเครื่องเงินโบราณ

-

 -

 ๐๘ ๕๗๐๕ ๔๙๖๓

 นายบุญช่วย หิรัญวิทย์

 บ้านเลขที่ ๓๗/๑ บ้านประตูปล่อง ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบล/แขวง ในเวียง อำเภอ/เขต เมืองน่าน จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

 
Hits: 75