"บาตรบุ บ้านบาตร"


ถือเป็นบาตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำด้วยมือตามแบบโบราณ โดยยึดตามหลักพระธรรมวินัยด้วยการขึ้นรูปบาตรด้วยเหล็ก ๘ ชิ้น เพื่อสื่อว่าเป็นหนึ่งในอัฐบริขาร ๘ ของพระภิกษุสงฆ์ สรรสร้างด้วยภูมิปัญญาช่างฝีมือที่สืบทอดมากว่าศตวรรษ คัดสรรเหล็กคุณภาพดี ผ่านการขึ้นรูปและตีเหล็กอย่างประณีตทุกขั้นตอน อบด้วยความร้อนสูงจึงดำเป็นมันและป้องกันสนิม ที่เรียกว่า ระบมบาตร

ราคา : บาตรเหล็ก

ขนาด ๓ นิ้ว ราคา ๗๐๐ บาท

ขนาด ๔ นิ้ว ราคา ๙๐๐ บาท

ขนาด ๕ นิ้ว ราคา ๑,๐๐๐ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว (พระภิกษุใช้) ราคา ๓,๐๐๐ บาท

ขนาด ๘.๕ นิ้ว (พระภิกษุสายธรรมยุต และพระภิกษุวัดป่านิยมใช้) ราคา ๓,๕๐๐ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ราคา ๔,๐๐๐ บาท

บาตรเหล็กแบบเขียนลวดลาย (เลือกลวดลายสีได้: สีทอง สีทองแดง สีเงิน)

ขนาด ๓ นิ้ว ราคา ๙๐๐ บาท

ขนาด ๔ นิ้ว ราคา ๑,๓๐๐ บาท

ขนาด ๕ นิ้ว ราคา ๑,๕๐๐ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ราคา ๔,๕๐๐ บาท

บาตรแสตนเลส

ขนาด ๓ นิ้ว ราคา ๑,๐๐๐ บาท

ขนาด ๔ นิ้ว ราคา ๑,๓๐๐ บาท

ขนาด ๕ นิ้ว ราคา ๑,๕๐๐ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว (พระภิกษุใช้) ราคา ๓,๕๐๐ บาท

ขนาด ๘.๕ นิ้ว (พระภิกษุสายธรรมยุติ พระภิกษุวัดป่านิยมใช้) ราคา ๔,๕๐๐ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ๔,๕๐๐ บาท

 
  

ชุมชนบ้านบาตร คุณป้ากฤษณา แสงไชย

-

 Krisnasangchai

 ๐๘๕ ๙๑๙ ๒๖๐๗

 คุณกฤษณา แสงไชย

 คุณกฤษณา แสงไชย บ้านเลขที่ ๔ ซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

 
Hits: 116