"เบาะไหว้เจ้า"


เบาะไหว้เจ้า ร้านเฮงเส็ง เป็นร้านทำเบาะไหว้เจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดน้อย กรุงเทพมหานครฯ ที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ได้รับการสืบทอดการทำเบาะไหว้เจ้าที่นำไปใช้ในงานในศาลเจ้า หรือตามเทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของชาวจีน จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันเป็นทายาทรุ่นที่สาม แต่ยังคงรักษาเสน่ห์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ด้วยการผลิตด้วยมือในทุกกระบวนการ สร้างความโดดเด่นด้วยสีสันที่ สนุกสนาน เปลี่ยนแปลงไปตามเทศกาล ประเพณีที่สำคัญของชาวจีนและคงความดั่งเดิมด้วยลวดลายดอกโบตั๋น

 

ราคา : ไซด์เล็ก ขนาด ๑๘x๔ นิ้ว ราคา ๑,๔๐๐ บาท

ไซด์ใหญ่ ขนาด ๒๐x๖ นิ้ว ราคา ๑,๙๐๐ บาท

 
 

Hengseng เฮงเส็ง เบาะไหว้เจ้า

-

 -

 ๐๒-๒๓๔-๙๐๗๘ และ ๐๘๒-๔๕๖-๖๕๑๖

 คุณเจี๊ยบ (วิมล เหลืองอรุณ)

 ๘๕๔-๖ ซอยวานิช ๒ ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

 
Hits: 102