"เครื่องทองลงหิน "


เครื่องทองลงหิน เป็นหัตถกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผลิตจากดีบุกผสมทองแดง แกะสลัก ตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามประณีต มีความทนทาน ทั้งเครื่องครัว เครื่องใช้ เครื่องประดับ เช่น ช้อน ส้อม ทัพพี มีด ที่คีบน้ำแข็ง พวงกุญแจ ฯลฯ ปัจจุบันเหลือผู้ผลิตไม่กี่แห่งในประเทศไทย

 

ราคา : เริ่มที่ต้น ๒๕๐ บาท แล้วแต่ประเภทสินค้า

 
 

ศูนย์หัตถกรรมทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ

-

 ๐๘๑ ๙๓๖ ๓๔๔๗

 ๐๘๑ ๙๓๖ ๓๔๔๗

 นายสมคิด ด้วงเงิน

 ศูนย์หัตถกรรมทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ๑๖ พหลโยธิน ๔๗, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

 
Hits: 72