"งานศิลป์ดินไทย (ดอกไม้จากดินไทย)"


ผลิตภัณฑ์ที่ปั้นจากดินไทย สวยงามอ่อนหวานเหมือนจริง อายุการใช้งานนาน สามารถใช้ทดแทนวัสดุจริงในธรรมชาติ บรรจงสร้างสรรค์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาช้านาน

 

ราคา : กรวยดอกไม้ ๒๒๐ บาท/ชิ้น

พานพุ่มสักการะ ราคาตามขนาด

 
 

งานศิลป์ดินไทย (ดอกไม้จากดินไทย)

งานศิลป์ดินไทย (ดอกไม้จากดินไทย)

 nongluck๐๙๑๙๔๕๔๘๒๓

 ๐๘๑ ๔๔๑๗๕๔๖, ๐๘๑ ๖๐๕๔๘๒๓

 นางสาวนงลักษณ์ ทรัพย์เจริญ

 ๕๖๔/๗ (เชิงสะพานสูง) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

 
Hits: 87