"โอ่งจิ๋ว ของชำร่วย กระถางต้นไม้"


เครื่องปั้นดินเผาบ้านโอ่งจิ๋วปั้นตามแบบฉบับโอ่งราชบุรี่ ผลิตจากดินที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้ปั้นง่ายเมื่อนำไปเผาแล้วเนื้อดินไม่แตกร้าว นอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เช่น บ้านแมวเย็น บ้านกระรอก กระถางต้นไม้โมบาย กระถางปลูกต้นไม้

 

ราคา : ตั้งแต่ ๔๐ บาท

 
 

บ้านโอ่งจิ๋ว

-

 -

 ๐๘๑-๙๔๑-๓๖๒๕

 คุณสำเนียง...โตเอี่ยม

 ๑๐๗/๒ ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 
Hits: 18