"ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ"


ผ้าทอเกาะยอมีความประณีตและสีสันที่สวยงาม โดยมีการทอยกดอกที่มีลวดลายอ่อนนุ่ม ผ้าทอเกาะยอ ทอมาจากเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่น ลวดลายไม่ซับซ้อน เป็นลวดลายที่เกิดจากการขิด (การงัดช้อนขึ้น การสะกิดขึ้น) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานาน มีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทน เนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายรีดง่าย อยู่ทรง ไม่ลุ่ย ไม่ย่น ระบายได้ดีเหมาะสำหรับภูมิอากาศประเทศไทย

ราคา : - ผ้าเกาะยอ ราคาตามลายของผ้า

- กระเป๋าถือ ราคา ๑,๗๐๐ บาท

- ผ้าคลุม ราคาผืนละ ๘๐๐ บาท

- สมุดบันทึก ใหญ่ ราคา ๒๐๐ บาท, เล็ก ราคา ๑๐๐ บาท

- กล่องทิชชู่ กล่องสี่เหลี่ยม ราคา ๔๐๐ บาท

- พวงกุญแจ ราคา ๘๐ บาท

- กระเป๋าใส่เหรียญ ราคา ๑๐๐ บาท

 
 

ผ้าทอมือร่มไทรเกาะยอ

ผ้าทอมือร่มไทรเกาะยอ

 yommana53

 ๐๘๙ ๖๕๘๙๕๒๙, ๐๘๑ ๖๐๘๒๗๕๖

 -

 บ้านเลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าไทร ตำบล/แขวง เกาะยอ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๐๐๐