"ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า "


ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าวิสาหกิจชุมชนมนตรีพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าภายในจังหวัดราชบุรี ถักทอ ด้วยลายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี คือลายหมากรุกและลายตาปลา และนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อ กระเป๋า พวงมาลัย หมอนรองคอ ผ้าเช็ดมือ เป็นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้งานที่หลากหลาย แต่ยังคงอัตลักษณ์ไทยที่ทรงคุณค่า

 

ราคา : ราคาเริ่มต้นที่ ๒๙ บาท โดยราคาจะคิดตามแบบและปริมาณที่สั่ง มีทั้งขายส่งขายปลีก

 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนมนตรีพัฒนา

-

 -

 ๐๘๔-๖๕๒-๔๓๕๑

 คุณศักดิ์รินทร์ คงคา

 ๒๕๖/๖๗ บ้านชุมชนมนตรีพัฒนา ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี