"ผ้าไหมลายขอซ้อนโบราณวัดโพธิ์ย่อย"


ผ้าไหมทอมือ เนื้อเนียนละเอียด สีสวยธรรมชาติจากครั่ง “ลายขอซ้อน” เป็นลายโบราณอัตลักษณ์ของชุมชนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและทอได้ยาก แต่ละผืนใช้เวลาทอกว่า 2 เดือน ปัจจุบันเหลือผู้สืบทอดไม่มาก คุณค่าที่คนรักผ้าไม่ควรพลาดเป็นเจ้าของ

 

ราคา : ผ้าซิ่นผืนละ ๓,๐๐๐ บาท

 
 

ศูนย์ผ้าไหมวัดโพธิ์ย่อย

-

 ๐๙๑ ๘๒๙ ๕๑๖๓

 ๐๖๔ ๐๔๗๘๓๘๕

 นางบังอร เกตุชาติ

 ศูนย์ผ้าไหมวัดโพธิ์ย่อย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๒๐