"นิยมไทยผ้าห่มนวมเชียงคาน"


นิยมไทยร้านทอผ้านวม ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนพื้นเมืองแฮนด์เมดอันเลื่องชื่อของเชียงคาน ที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการตัดเย็บเครื่องนอนมานานตั้งแต่รุ่นคุณยาย และยังคงรักษารูปแบบร้านสไตล์ดั้งเดิมแบบพื้นบ้านไว้จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการผลิตเครื่องนอน มีสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าห่มนวมทอมือ หมอนข้าง หมองอิง ที่นอน เบาะรองนั่ง รวมทั้งรับผลิตเครื่องนอนในราคากันเอง

 

หมอน ราคา ๘๐ – ๑๙๕ บาท

ที่นอน จำหน่ายเป็นกิโลกรัม

ขนาด ๑.๕ กิโลกรัม ( ๓.๕ ฟุต) ราคา ๗๕๐ บาท

ขนาด ๒ กิโลกรัม ( ๕ ฟุต) ราคา ๙๘๐ บาท

ขนาด ๓ กิโลกรัม ( ๖ ฟุต) ราคา ๑,๒๐๐ บาท

 
 

-

-

 ๐๙๓๓๘๐๑๓๒๕

 ๐๙๓๓๘๐๑๓๒๕, ๐๔๒ ๘๒๑ ๒๔๖

 นางราตรี พรหมมหาราช

 เลขที่ ๑๖๗ ถนนชายโขง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย