"ผ้าไหม ฅญา บาติก"


ผ้าไหม ของ คญา บาติก เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแท้ 100 % ที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่นด้วยการใช้เทคนิคบาติกในการสร้างสรรค์งาน มีการออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว บ่งบอกถึงถิ่นที่มาของภูมิลำเนาภาคอีสาน ผลงานสะท้อนสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง เช่น รอยแตกระแหงของผืนดิน ลวดลายของใบไม้ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานลายที่แปลกแหวกแนว

 

ราคา : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประกอบการโดยตรง

 
 

ฅญาบาติก

-

 -

 ๐๘๙ - ๐๔๗๙๙๘๘ 

 คุณชนัญญา ดรเขื่อนสม

 บ้านเลขที่ ๒๔๔/๔ หมู่ ๑๒ ถนนประชาอุทิศ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ๓๐๑๕๐