"ผ้าไหม ฉัตรทองไหมไทย"


ผ้าไหม ของ ฉัตรทองไหม โดดเด่นในเรื่องการออกแบบดีไซน์ที่นำสมัยอยู่เสมอ และมีความสวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของฉัตรทองไหมไทย ยังได้รับคัดเลือกจากโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว (OTOP 5 ดาว)

 

ราคา : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประกอบการโดยตรง

 
 

ฉัตรทองไหมไทย

ฉัตรทองไหมไทย

 @chattong

 ๐๖๕ - ๔๘๖๘๕๑๙

 คุณวชิราพรรณ นวลศรี

 บ้านเลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๘ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐