"ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองอีบุตร"


ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของ กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านหนองอีบุตร เป็นผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากสีธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการการออกแบบและสร้างลวดลาย และการยกระดับการย้อมครามให้มีคุณภาพดี

 

ราคา : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประกอบการโดยตรง

 
 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองอีบุตร

-

 -

 ๐๘๗ - ๖๓๙๐๖๐๑

 คุณกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

 บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ ๑ ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐