"ผ้าไหมแต้มหมี่ By นิดดา"


ผ้าไหมแต้มหมี่ ของ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ใช้นวัตกรรมการทำลายผ้าโดยการระบายตามจินตนาการของช่างฝีมือด้วยเทคนิคใหม่ ฉีกจากการผลิตแบบดั้งเดิม เป็นลวดลายหนึ่งเดียวซึ่งเกิดจากการแต้มสีลงบนเส้นไหม ไม่สามารถทำซ้ำได้ ถือเป็น Master Piece มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

 

ราคา : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประกอบการโดยตรง

 
 

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

 -

 ๐๘๑ – ๗๒๙๖๐๒๕ / ๐๘๓ - ๖๕๖๕๖๔๔

 คุณสุภาณี ภูแลนกี่ และคุณนิดดา ภูแลนกี่

 บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ ๒ บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐