"ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข"


ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ “กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข” ใช้เส้นไหมออร์แกนิก ไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกหม่อนโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ รวมไปถึงการย้อมเส้นไหมแบบย้อมเย็นแห่งเดียวในประเทศ ผ่านการคัดสรรคุณภาพได้ในระดับ 5 ดาว (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

ราคา : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประกอบการโดยตรง

 
 

-

 -

 ๐๘๕ - ๐๐๘๒๒๖๔ 

 คุณทวี สุขโข

 บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ ๗ บ้านดอนข่า ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐