"ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จุฑาทิพ "


ผ้าฝ้ายทอมือ Jutatip เน้นสร้างความโดดเด่นของงานด้วยการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายมาทำการมัดย้อม เช่น ใบยูคาลิปตัส ต้นคูน และสีสนิม รวมถึงนำองค์ความรู้เรื่องการมัดย้อมจากสิ่งมีชีวิต คือ การย้อมคราม

 

ราคา : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประกอบการโดยตรง

 
 

  

Jutatip

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จุฑาทิพ

 -

 ๐๙๙ - ๐๕๖๔๑๙๙ 

 คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ

 บ้านเลขที่ ๑/๔๓ หมูที่๑๔ หมู่บ้านพวงเพชร ๓ ถนนกลางเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐