"เสื้อยืด ไทยพวน"


สัญลักษณ์การมาเยี่ยมมาเยือนชุมชน เสื้อยืดไทยพวน ใส่สบาย หลากสี เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

 

ราคา : ตัวละ ๑๙๙ บาท

 

   

 

  

  -

 yodmimg 1819

 ๐๙๒ - ๗๕๗-๙๓๗๗ 

 ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ยอดมิ่ง

 บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง เกาะหวาย อำเภอ/เขต ปากพลี จังหวัด นครนายก รหัสไปรณีย์ ๒๖๑๓๐