"พวงกุญแจจากเศษผ้าฝ้ายย้อมคราม "


พวงกุญแจผ้าฝ้ายย้อมคราม ผลิตภัณฑ์เย็บมือจากผ้าฝ้ายย้อมคราม มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

 

ราคา : ๕๙ บาท

 
 

  

ผ้าฝ้ายย้อมครม บ้านวงศ์ปัดสา

 Amorasinp

 ๐๙๙ - ๔๗๓ - ๖๔๗๗ 

 นายไพฑูรย์ อมรสิน

 ศูนย์ประสานงาน ๒๓ หมู่๑๐ บ้านลาดเจริญ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐