"ผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านวงศ์ปัดสา"


ผ้าฝ้ายย้อมครามจากสีธรรมชาติ ที่ผ่านการหมักจนเกิดเป็นสีคราม แล้วนำไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นเส้นด้วยมือ ผ่านการทอเป็นลวดลายเฉพาะถิ่น มีให้เลือกหลากหลายลวดลาย

 

ราคา : ๑,๕๐๐ - ๑,๙๐๐ บาท

 

   

 

  

ผ้าฝ้ายย้อมครม บ้านวงศ์ปัดสา

 Amorasinp

 ๐๙๙ - ๔๗๓ - ๖๔๗๗ 

 นายไพฑูรย์ อมรสิน

 ศูนย์ประสานงาน ๒๓ หมู่๑๐ บ้านลาดเจริญ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐