"พริกแห้ง "


พริกแห้งผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชุมชนศิลาเพชร รสชาติจัดจ้าน ใช้ปรุงรส และยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารต่างๆ อาทิ แกงเผ็ด ผัดเผ็ด ยำ เพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนของอาหาร มีสรรพคุณ ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ขับเหงื่อ และทำให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้น ตลอดจนช่วยกระตุ้นระบบเมตบอลิสซึ่ม หรือระบบเผาผลาญอาหารในร่างกายอีกด้วย

 

ราคา : ขึ้นอยู่กับราคาตามท้องตลาด ซึ่งปัจจุบันราคา ๑๐๐.-บาท/ ๑ กิโลกรัม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

 
 

ศิลาเพชรโฮมสเตย์

-

 -

 ๐๘ ๑๐๒๙ ๒๐๐๗

 นายสมเกียรติ ใหม่วงศ์

 บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ศิลาเพชร อำเภอ/เขต ปัว จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๒๐

 
Hits: 58