"ข้าวหลาม"


ข้าวหลามเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำอาหารและถนอมอาหารโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ข้าวหลามมีกลิ่นหอมนุ่ม รสชาติกลมกล่อม (หวาน มัน เค็ม) ราคาถูก เก็บไว้ได้นานและกินได้สะดวก

 

ราคา :  กระบอกเล็ก ราคา ๔ กระบอก ๕๐ บาท

กระบอกใหญ่ ราคา ๑๕ – ๓๐ บาท

 
 

-

-

 -

 ๐๘๗ ๓๑๕๖๓๗๓

 นางเพ็ชรชมพู่ สุภา

 ศูนย์ประสานงาน ๖๒ หมู่ ๙ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 
Hits: 114