"เฉลาปลาดุกร้ากางมุ้ง บ้านโงกน้ำ"


ปลาดุกร้ามีลักษณะคล้ายปลาเค็ม แต่มีรสชาติเฉพาะตัวที่แตกต่างคือ มีรสเค็มปนหวานและมีกลิ่นหมัก เมื่อนำไปทอดหรือย่าง ปลาดุกร้าจะมีกลิ่นหอมชวนกิน เมื่อบีบน้ำมะนาวลงไปกับเครื่องเคียงอย่างพริก หอมแดงซอยพริกขี้หนูสด และบีบมะนาวสดๆ ใส่ลงไป จะยิ่งเพิ่มรสชาติของปลาดุกร้าให้มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด

 

ราคา : ราคาถุงละ ๑๐๐ บาท

 
 

เฉลาปลาดุกร้ากางมุ้ง บ้านโงกน้ำ

-

 -

 ๐๘๖ ๐๗๕๕๒๐๓, ๐๘๗ ๐๒๗๙๓๘๐

 นายแฉล้ม เรืองเพ็ง

 บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง นาขยาด อำเภอ/เขต ควนขนุน จังหวัด พัทลุง

 
Hits: 107