"แป้งต้นสาคูแม่บุญเรือน"


ของดีจากชุมชนสองฝั่งคลองปากประ (บ้านท่าช้างและบ้านท่าสำเภาเหนือ) แป้งสาคู มีความเหนียวหนึบของแป้ง มีรสหวาน มัน นุ่ม สามารถนำมาทำเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น ขนมจาก ขนมปากหม้อ ขนมกะทิสด

 

ราคา : - เม็ดธรรมดา ๒๐๐ บาท/กิโลกรัม

- เม็ดกลม ๒๕๐ บาท/กิโลกรัม

- ถุงซิปล็อค เม็ดธรรมดา ๑๒๐ บาท/ ครึ่งกิโลกรัม

- ถุงซิปล็อค เม็ดกลม ๑๔๐ บาท/ ครึ่งกิโลกรัม

 
 

แป้งสาคูแม่บุญเรือน

-

 -

 ๐๙๕ – ๐๗๓๙๙๒๐

 ศูนย์การเรียนรู้แป้งต้นสาคู

 บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ชัยบุรี อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พัทลุง

 
Hits: 125