"ฟรุ๊ตเค้กโอ่ง (โอ่งกินได้)"


ฟรุ๊ตเค้กโอ่ง เป็นฟรุ๊ตเค้กที่นำเอาโอ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีมาผสมผสานเข้ากับเบเกอรี่ จึงเกิดเป็นฟรุ๊ตเค้กโอ่งที่สามารถรับประทานโอ่งได้ โดยตัวโอ่งทำจากแป้งพาย จึงมีรสหวาน เค็ม มัน กลมกล่อม เนื้อร่วน ไม่แข็งและฟรุ๊ตเค้กที่มีความหวานจากรสของผลไม้เชื่อม เมื่อรับประทานรวมกันจะทำให้ได้รสชาติที่เข้ากัน นอกจากนี้ยังมีรูปลักษณ์และสีสันของของตัวโอ่งที่มีความโดดเด่น

 

ราคา :ฟรุ๊ตเค้กโอ่ง(โอ่งกินได้) ๑๕๐ บาท

 
 

ฟรุ๊ตเค้กโอ่ง (โอ่งกินได้)

-

 -

 ๐๖๑-๕๑๕-๙๑๙๙ , ๐๙๑-๖๐๔-๑๖๕๙

 คุณสรายุทธ์ หลายพูนสวัสดิ์ (อาตี๋)

 ๘๔ วรเดช, ตำบลหน้าเมือง, อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐๐

 
Hits: 112