"กาแฟกระวาน "


กาแฟกระวาน เป็นกาแฟที่ผสมลูกกระวานชั้นเลิศจากเทือกเขาสอยดาว ป่าดิบชื้นและมีอากาศเย็น ทำให้ลูกกระวานที่นี่อุดมไปด้วยน้ำมันและมีกลิ่นหอม กาแฟกระวานจึงเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อดื่มแล้วจะช่วยทำให้ชุ่มคอ ลดความดันและบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

 

ราคา : กล่องละ ๒๕๐ บาท ( ๑ กล่องบรรจุ ๖ ซอง )

 
 

กาแฟกระวาน

-

 -

 ๐๘๕ – ๑๘๒๓๐๑๔

 คุณกนกวรรณ ธนพัฒนากุล

 บ้านเลขที่ ๔๙/๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/แขวง ท่าช้าง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐

 
Hits: 114