"น้ำพริกเผาหอยปากเป็ด"


น้ำพริกเผาหอยปากเป็ด ผลิตจากเนื้อหอยปากเป็ดสดจากธรรมชาติ ใหม่ สะอาด จากชุมชน มีรสชาติหวาน เค็ม เผ็ดอย่างลงตัว ทานกับอะไรก็อร่อย

 

ราคา : ๖๐ บาท

 

   

 

  

บ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 ๐๙๘ ๘๖๐ ๒๙๑๔

 ๐๙๘ ๘๖๐ ๒๙๑๔ 

 นายสุเทพ บุญเพียร

 บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง แหลมงอบ อำเภอ/เขต แหลมงอบ จังหวัด ตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๑๒๐