"ไข่เค็มสมุนไพร"


ไข่เค็มสมุนไพร คัดสรรวัตถุดิบจากไข่เป็ดไล่ทุ่งปลอดสารพิษเลี้ยงในสวนเกษตรระบบปิด ผ่านการหมักด้วยน้ำใบเตยหอม โดยผลิตภัณฑ์แพ็คเป็นคู่ๆละ ๒ฟอง

ราคา : ๒๕ บาท

 

   

 

โสภณ พันธุ บ้านสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยสายน้ำ

 sophol23

 ๐๘๐ ๐๗๓ ๗๓๙๗ 

 คุณโสภณ พันธุ

 บ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง บ้านแหลม. อำเภอ/เขต.บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรณีย์ ๗๒๑๕๐